Arvonnan säännöt

Arvonnan palkinto
– Ilmoitetaan kyseisen kuukauden julkaisussa

1. Järjestäjä
Unijukka (jäljempänä “Järjestäjä”)
Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä
P. 050 464 6004
info@unijukka.fi

2. Osallistuminen
Arvontaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat jättäneet kommentin Unijukan arvontakuvan yhteyteen. Vain yksi osallistuminen /henkilö. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät. Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot sekä vapauttavansa Järjestäjän vastuusta, joka liittyy palkintoon ja sen käyttöön.

3. Kilpailuaika
Osallistumisaika ilmoitetaan arvonnan yhteydessä. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkintojen arvonta
Arvonta suoritetaan arvontaa seuraavana kuukautena. Voittajan osittainen nimi (esim. Matti M.) saatetaan julkaista Unijukan Facebook ja/tai Instagram -sivulla julkisesti. Unijukka ottaa voittajaan yhteyttä kyseisen median yksityisviestillä, sähköpostiviestillä. Voittaja luovuttaa yhteystietonsa järjestäjälle yksityisesti palkinnon lähetystä varten. Palkinnon vastaanottamisesta ei koidu mitään kustannuksia. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

5. Palkintojen lunastus ja rajoitteet
Arvonnan palkinto tulee noutaa Unijukan myymälästä. Palkintoa ei lähetetä voittajalle. Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjällä on oikeus arpoa 2 kuukauden kuluttua uudelleen lunastamattomat palkinnot.

6. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Sääntöjen ja Järjestäjän päätösten noudattaminen
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä kilpailua ja sen palkintoa koskevia Järjestäjän päätöksiä.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien tietoja voidaan käyttää jälkimarkkinointi tarkoituksessa. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen etunimeä ja sukunimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen ilman erillistä tiedottamista.

Start typing and press Enter to search